30-03-21 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Jeg vil
Downloade hele videoen
Downloade fra: til
Vi gør din video klar til download. Det kan tage op til 2 min. Vent venligst...
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Regnskab 2020#3 - Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. på Økonomiudvalgets eget område#4 - Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Udvalget for Kultur og Fritid#5 - Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Udvalget for Plan og Miljø#6 - Anlægsbevilling til Haderslev som klimakommune#7 - Haderslev Boligselskab afd. 16/26 Braineparken skema B for renovering af afdelingen#8 - Boligbyggemodning Fredsted Vest 1. etape#9 - Status på udfasning af investeringer i fossile selskaber#10 - Overdragelse af areal fra privat til kommune#11 - Jomfrustiprojekt - organsiering#12 - Procesplan for helhedsplan for Damparken#13 - Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Haderslev Kommune#14 - Bemærkninger fra idéhøring til kommuneplantillæg 19-17 Vinkelvej 2, Haderslev#15 - Bemærkninger fra idéhøring Skallebækvej 7, 6100 Haderslev sygehusgrunden#16 - Nedrivning af bevaringsværdig bygning - Ved Havnen 18a, Haderslev.#17 - Anlægsbevilling til Borgerbudgettering 2021#18 - Anlægsbevilling til Pulje til Landsbyfornyelse#19 - Hærvejssekretariat#20 - Handicaprådets årsberetning 2020#21 - Seniorrådets årsberetning 2020#22 - Godkendelse af fritvalgspriser på madservice for perioden 1. april 2021 til 31. marts 2022#23 - Ændring af styrelsesvedtægt for dagplejen#24 - Kommissorium vedrørende svømmefaciliteter#25 - Høring om mulig tilsynssag#26 - Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2020#28 - Medlemsinitiativ - Undersøgelse af projekt på Haderslev Østhavn (Kulhavnen)#29 - Medlemsinitiativ - Strategi mod ensomhed#30 - Medlemsinitiativ - Nyt navn i stedet for Haderslev Byråd

Se eller gense Byrådsmødet 30. marts 2021. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 622
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 0
Det seneste år: 5
There is no video in the channel yet. There is no video yet.