27-02-2018 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Medlemsinitiativ - Afståelse for køb af ejerlejlighed på Skallebækvej 5#3 - Anlægsregnskab for Aabenraavej 94, HAB, afd. 65 (tidl. Sydbo Afd. 5)#4 - Anlægsregnskab for nedbrydning og miljøoprensning af Jomfrustien 28-30#5 - Anlægsregnskab for bygningsvedligeholdelse, PCB, asbest, kloaksepareringer, energibesparende foranstaltninger, AT-påbud og indeklima#6 - Anlægsregnskab Sct. Severin skole - ventilation#7 - Regnskab 2017 - Overførsel af uforbrugte finansbevillinger fra 2017 til efterfølgende år#8 - Regnskab 2017 - Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2017 til efterfølgende år#9 - Regnskab 2017 - Anlægsoversigt og opgørelse af overførsler på anlæg#10 - Regnskab 2017 - Låneoptagelse#11 - Frigivelse af anlægsmidler til bygningsvedligeholdelse og energibesparende foranstaltninger#12 - Anmodning om kommunal garantistillelse for Haderslev Spildevand og Haderslev Vand#13 - Renovering i afdeling 1 Gram Boligforening#14 - Revisionsberetning løbende 2017#15 - Lejekontrakt vedr. Ishockey Arena#16 - Lejekontrakt og brugsretsaftale vedr. Haderslev Stadion#17 - Tribunebyggeri i Sydbank park - Delegeret bygherremodel#18 - Frigivelse af rådighedsbeløb til Udvalget for Kultur og Fritid - Anlægspulje#19 - Frigivelse af rådighedsbeløb til Det røde vandtårn#20 - Frigivelse af rådighedsbeløb til Anlægspulje haller/klublokaler#21 - Udpegning af medlemmer til samvirkerne 2018 - 2019#22 - Etablering af international linje#23 - Ændret styrelsesvedtægt for Haderslev Kommunale Skolevæsen#24 - Delegation af beslutningskompetence ved lokalplanprocedure til lokalplan 10-35 Boligområde ved Ejsbølsvinget#25 - Udmøntning af Udvalget for Plan og Miljøs anlægspuljen 2018#26 - Anlægsbevilling til Tilgængelighedspulje, synshandicappede, øvrige#27 - Anlægsbevilling til Færdiggørelse af boligudstykninger#28 - Arealerhvervelse (Lukket)#29 - Køb af ejendom (Lukket)#30 - Aftale (Lukket)#31 - Orientering om arbejdet i bestyrelser (Lukket)

Se eller gense byrådsmødet 27. Februar 2018. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 209
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 209
There is no video in the channel yet. There is no video yet.