19-12-2017 Møde i Byrådet

Del video


Jeg vil:
Dele hele videoen:
Dele videoen startende fra:
Dele videoen startende fra:

Download video


Indtast tidspunkt:
Vi sender dig snarrest et download link til videoen.
#1 - Godkendelse af dagsorden#2 - Medlemsinitiativ - Bareanlæg/calisthencis#3 - Manglende salgsindtægter ved salg af aktiver#4 - Indtægtsoptimering 2017#5 - Anlægsregnskab for oprensning af Haderslev Havn#6 - Frigivelse af anlægsmidler til Haderslev Havn - Løbende vedligeholdelse#7 - Frigivelse af anlægsmidler til Renovering af Pakhuskajen m.m.#8 - Frigivelse af anlægsmidler til udvikling af Jomfrustien#9 - Frigivelse af anlægsmidler til §17, stk. 4 Udvalg - Gram og Vojens#10 - Frigivelse af anlægsmidler til Borgerbudgettering 2018#11 - Frigivelse af anlægsmidler til Anlægstilskud til Brand og Redning Sønderjylland#12 - Godkendelse af takster Provas 2018#13 - Udbudsplan 2018 Haderslev Kommune#14 - HAB, afdeling 66, Rådmandsvej 24, påbudt konvertering af realkreditlån#15 - Boligselskabet af 1943 i Vojens, køb af ejendom og optagelse af realkreditlån#16 - Frigivelse af rådighedsbeløb til Renoverings- og facilitetspulje til haller 2018#17 - Gennemgang af de tre projektforslag#18 - Anlægsregnskab Lagoniskolen atletikfaciliteter#19 - Indeklima på Sønder Otting skole - Kløvermarken december#20 - Anlægsbevilling til Socialudvalget 2018#21 - Voksenudvalgets anlægsramme i budget 2018#22 - Anlægsregnskab for Pulje til Landsbyfornyelse 2015#23 - Fastsættelse af administrationsgebyr for erhvervsaffald 2018#24 - Eventuel ejendomserhvervelse (Lukket)#25 - Tilbagekøb af erhvervsareal (Lukket)#26 - Aftale (Lukket)#27 - Personaleforhold (Lukket)#28 - Orientering om arbejdet i bestyrelser (Lukket)

Se eller gense byrådsmødet 19. December 2017. Du kan springe i videoen ved at klikke på de enkelte punkter i dagsordenen.

Denne video er set i alt: 313
De sidste 24 timer: 0
De sidste 7 dage: 0
Den seneste måned: 1
Det seneste år: 313
There is no video in the channel yet. There is no video yet.